News

ประกาศฯ รับสมัครบุคคล วุฒิปริญญาตรีทางด้านการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (3 มิ.ย.57 : 13.29 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(30 พ.ค.57 : 10.30 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(26 พ.ค.57 : 12.44 น.)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ....(8 พ.ค.57: 19.08 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ....(19 ก.ย.56: 10.08 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ...........(16 ก.ย.56 , 10.24 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเจ้าพนักงานธุรการ...(11 ก.ย.56)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.........(3 ก.ย.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ..........(30 ก.ค.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ......(26 ก.ค.56)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ..............(24 ก.ค.56)
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป.......(11 ก.ค.56)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง.....(4 ก.พ.56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์......(1 ก.พ.56)
รับสมัครบุคคลระดับปริญญาตรี เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร...โครงการ AFTA.....(24 ม.ค.56)