ประกาศจังหวัดอ่างทอง ประจำไตรมาสที่ 4


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
  ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
 
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556
   
 

angthong_buy and sale_news