ข่าว..ข่าว..ข่าว2561
รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
งบทดลองเดือนกันยายน 2561
 
ข่าว..ข่าว..ข่าว2560
ข่าว..ข่าว..ข่าว2559
ข่าว..ข่าว..ข่าว2558
ข่าว..ข่าว..ข่าว ปี 2557
ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้ว ... อ่านต่อ (10 พ.ย.57 : 10.50 น.)
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ (10 พ.ย.57 : 10.44 น.)
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ (5 พ.ย.57 : 16.01 น.)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (4 พ.ย.57 : 11.27 น.)
ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว (20 พ.ค.57 :10.34 น.)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 4 ฯ สนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย (20 พ.ค.57 :10.30 น.)
การคัดเลือกผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที งานวันแม่แห่งชาติ (6 พ.ค.57 :17.10 น.)
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร โดยการปรับปรุงคุณภาพดิน จากการใช้สาร ฮิวมิค (Humic) ที่พัฒนาจากสารลีโอนาไดท์ (Leonardite) (2พ.ค.57:10.39 น.)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันฯ(โหลด แนบ 1,แนบ 2, แนบ 3) (1 พ.ค.57:14.34 น.)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัีครข้าราชการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณารับทุนต่างประเทศ (28 เม.ย.57:15.03 น.)
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง "ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางพืชผักฯ ในยุค AEC (28 เม.ย.57:15.03 น.)
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ฯ ...อ่านต่อ (9 เม.ย.57 : 15.06 น.)
ประกาศ จาก กพ เรื่อง e-Learning....อ่านต่อ (25 มี.ค.57 :10.32 น.)
กพ.เปิดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 97 รายวิชา ...อ่านต่อ (4 มี.ค.57:15.25 น.)
กพ.เปิดรับสมัครสอบความรู้ ภาค ก. ...อ่านต่อ (4 มี.ค.57:15.20 น.)
ผลประกวดผลผลิตทางการเกษตรงาน "118 ปีของดีเมืองอ่างทองและกาชาด 57"...อ่านต่อ (3 มี.ค.57:17.00 น.)
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือมะม่วง.....อ่านต่อ (17 ก.พ.57 : 16.20 น.)
โครงการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์....อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 22.40 น.)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 22.37 น.)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน...อ่านต่อ (31 ม.ค.57 : 22.35 น.)
ธกส. อ่างทอง จ่ายเงินจำนำข้าวเปลือกแล้วเกินครึ่ง .....อ่านต่อ (10 ม.ค.57 :16.09 น.)
ขอเชิญบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...อ่านต่อ (26/11/56:14.45)
การฝึกอบรม เรื่อง การใช้ระบบ Intergrated Breeding...อ่านต่อ (26/11/56:14.43)
แม่โจ้ ขอเชิญสัมมนาเรื่อง การทำเกษตรเพื่อตลาดอาเซียน....อ่านต่อ (26/11/56:14.38)
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....อ่านต่อ (8/11/56 : 11.26 น.)
ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้.......อ่านต่อ (8/11/56 :11.03 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การพัฒนาการปลูกพืชในโรงเรือนสำหรับเขตร้อน..........อ่านต่อ(14/10/56 : 12.12 น.)
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์.....อ่านต่อ(14/10/56 : 12.09 น.)
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครโควตา สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ........(11 ต.ค.56 : 15.17 น.)
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร..........(11 ต.ค.56 : 15.15 น.)
ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า.........(11 ต.ค.56 : 15.12 น.)
แผนกำหนดการออกรับบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง......(2 ต.ค.56 : 15.54 น.)
แผ่นพับโครงการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ภายถ่ายออร์โธสี ......อ่านต่อ (2 ต.ค.56 : 15.42 น.)
สรุปขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2556 .....อ่านต่อ (2 ต.ค.56 : 11.14 น.)
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 .....อ่านต่อ (2 ต.ค.56 : 11.12 น.)
 
ข่าว..ข่าว..ข่าว ปี 2556
ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ รับประกาศเกียรติคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556   เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง .....อ่านต่อ (24 ก.น.56 :10.26 น.)
งานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอ่างทอง ณ ชั้น 2 ห้างโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
ระหว่างวันที่ 14 - 19 กันยายน 2556...อ่านต่อ (13 ก.ย.56)