พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรชนไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน


นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
เกษตรจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อเกษตรจังหวัด angthong@doae.go.th

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลด้านการเกษตร
จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี 58

รายตำบล

รายอำเภอ

สาระน่ารู้

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่1 

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 2  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 3  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 4  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 5  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดนก     

หลักสูตรป้องกันและกำจัดหนูนา  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดปูนา

การทำปุ๋ยละลายช้า

 

 

แผนที่พื้นฐานจังหวัดอ่างทอง

Free Counters
ปรับปรุงครั้งล่า 18 มีนาคม 2559

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่จังหวัดอ่างทอง


Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

hot news

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่และเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ของ อ.ไชโย พร้อมทั้งแนะนำการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เทวราช  อ.ไชโย จ.อ่างทอง...(18 มีนาคม 2559, 15.31 น.)

 
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเวทีเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...(17 มีนาคม 2559, 18.02 น.)
 
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมแปลงถั่วเขียวของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการมาตรการที่ 1 เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ 14 ไร่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ ม.1 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...(16 มีนาคม 2559, 16.43 น.)
 
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามแปลงถั่วเขียวของเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการมาตรการ 1 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนเชื้อบีที และเมทาไรเซี่ยม เพื่อใช้กำจัดหนอนเจาะฝักถั่วเขียว ณ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอ...(10 มีนาคม 2559, 17.17 น.)

 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง...(9 มีนาคม 2559, 19.10 น.)
 
 

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...(8 มีนาคม 2559, 16.50 น.)