ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนชาวนา
  หว่านข้าว 5 กิโล ก็พอแล้ว  
  การกำจัดข้าวดีด  
  การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
  สารสกัดสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  

 

 

 

กลับหน้าหลัก