พื้นที่คาดการเก็บเกี่ยวข้าว จังหวัดอ่างทอง


พื้นที่คาดการณ์เก็บเกี่ยวข้าว ปี 2561/62
 
พื้นที่คาดการณ์เก็บเกี่ยวข้าว ปี 2560/61
0
พื้นที่คาดการณ์เก็บเกี่ยวข้าว ปี 2559/60