พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรชนไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน


นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
เกษตรจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อเกษตรจังหวัด angthong@doae.go.th

ข้อมูลหน่วยงาน
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2560-2564
รายงานงบทดลอง
ข้อมูลด้านการเกษตร
จังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลข้าว 59/60 (ม.ค. 60)
ข้อมูลข้าว 59/60 (ธ.ค. 59)
ข้อมูลข้าว 59/60 (พ.ย. 59)
ข้อมูลข้าว นาปี 59/60 (ต.ค. 59)
ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ทำนา ต.ค. 59
ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ทำนา ก.ย. 59

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี 58

รายตำบล

รายอำเภอ

สาระน่ารู้

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่1 

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 2  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 3  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 4  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 5  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดนก     

หลักสูตรป้องกันและกำจัดหนูนา  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดปูนา

การทำปุ๋ยละลายช้า

 

 

แผนที่พื้นฐานจังหวัดอ่างทอง

Free Counters
ปรับปรุงครั้งล่า 14 มิถุนายน 2559

 


Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ปี 2560 – 2564

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่จังหวัดอ่างทอง

hot news
นางสาวเรณุดา หอมชะเอม ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกร ติดตามการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (นาดำ) ี่ได้จัดการอบรมและมอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ) ซึ่งขณะนี้ข้าวมีอายุตั้งแต่ 10 วัน - 1 เดือน (นับจากหลังดำนา) ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำที่เริ่มมีน้อย ่วนโรคและแมลงยังไม่พบ...(14 มิถุนายน 2559, 16.36 น.)
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP หรือPrimary GMP หรือฮาลาล ตรวจประเมิน Primary GMP ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2559 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง...(10 มิถุนายน 2559, 17.11 น.)

 

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมศัตรูกล้วยหอมทองหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 เกษตรกร 10 ราย...(10 มิถุนายน 2559, 17.10 น.)

 
 

นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2559 ให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 แห่ง สมาชิกรวม 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ...(9 มิถุนายน 2559, 16.05 น.)

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จัดเวทีชุมชนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย ...(8 มิถุนายน 2559, 17.20 น.)

 

นางสาวเรณุดา หอมชะเอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายสายัน ปกป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุณวิภา รุ่งกำจัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ในการทำแปลงมาตรฐาน GAPข้าว ซึ่งขณะนี้อายุข้าวประมาณ20-30วัน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 10-15 กก./ไร่ ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง..(8 มิถุนายน 2559, 17.19 น.)

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับทีมงาน Young Smart Farmer จังหวัดอ่างทอง จัดอบรม "ระบบน้ำเพื่อการเกษตร" ให้กับสมาชิก Young Smart Farmer  ของจังหวัดอ่างทอง และเกษตรกรที่สนใจ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง..(8 มิถุนายน 2559, 17.18 น.)

 

นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับคุณทามูระ จากบริษัท maruyama ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ในการนี้ได้พาคุณทามูระเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง..(8 มิถุนายน 2559, 17.17 น.)