พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรชนไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

 
ข้อมูลหน่วยงาน
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2560-2564
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
รายงานงบทดลอง
ข้อมูลด้านการเกษตร
จังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
สถานการณ์พื้นที่ปลูกข้าว
แผนที่พื้นฐานจังหวัดอ่างทอง
สาระน่ารู้
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11
คู่มือสำหรับประชาชน
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(ฉบับที่2) ปี2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โรงเรียนเกษตรกร ทำนา จังหวัดอ่างทอง

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่1 

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 2  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 3  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 4  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 5  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดนก     

หลักสูตรป้องกันและกำจัดหนูนา  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดปูนา

การทำปุ๋ยละลายช้า

***********

Free Counters
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 มกราคม 2565
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน อำเภอแสวงหา ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานราก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ย. 64)
 

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
วีดิทัศน์แนะนำ ศพก. 7 ศูนย์

 

 

แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ปี 2560 – 2564

 

การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 1) รุ่นที่ 2/65

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
งบทดลองเดือนกันยายน 2564
รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบทดลองเดือนกันยายน 2563