พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรชนไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน


นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
เกษตรจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อเกษตรจังหวัด angthong@doae.go.th

ข้อมูลหน่วยงาน
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2560-2564
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล ศพก.จังหวัดอ่างทอง
รายงานงบทดลอง
ข้อมูลด้านการเกษตร
จังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลข้าว 59/60 (ม.ค. 60)
ข้อมูลข้าว 59/60 (ธ.ค. 59)
ข้อมูลข้าว 59/60 (พ.ย. 59)
ข้อมูลข้าว นาปี 59/60 (ต.ค. 59)
ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ทำนา ต.ค. 59
ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ทำนา ก.ย. 59

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี 58

รายตำบล

รายอำเภอ

สาระน่ารู้
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11
คู่มือสำหรับประชาชน

โรงเรียนเกษตรกร ทำนา จังหวัดอ่างทอง

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่1 

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 2  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 3  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 4  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 5  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดนก     

หลักสูตรป้องกันและกำจัดหนูนา  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดปูนา

การทำปุ๋ยละลายช้า

แผนที่พื้นฐานจังหวัดอ่างทอง

Free Counters
ปรับปรุงครั้งล่า 2 เมษายน 2561


Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

 ช่องทางติดต่อ :

แผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดอ่างทอง  ปี 2560 – 2564

 

 

hot news

นางสาวเรณุดา หอมชะเอม ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกร ติดตามการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (นาดำ) ี่ได้จัดการอบรมและมอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ข้าว สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ) ซึ่งขณะนี้ข้าวมีอายุตั้งแต่ 10 วัน - 1 เดือน (นับจากหลังดำนา) ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำที่เริ่มมีน้อย ่วนโรคและแมลงยังไม่พบ...