พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรชนไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน


นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
เกษตรจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อเกษตรจังหวัด angthong@doae.go.th

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลด้านการเกษตร
จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี 58

รายตำบล

รายอำเภอ

สาระน่ารู้

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่1 

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 2  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 3  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 4  

 หลักสูตรป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตอนที่ 5  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดนก     

หลักสูตรป้องกันและกำจัดหนูนา  

หลักสูตรป้องกันและกำจัดปูนา

การทำปุ๋ยละลายช้า

 

 

แผนที่พื้นฐานจังหวัดอ่างทอง

Free Counters
ปรับปรุงครั้งล่า 25 พฤษภาคม 2559

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่จังหวัดอ่างทอง


Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

hot news
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นางกัญญาศิริ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายธนกฤต  ชมภูนุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว...(25 พฤษภาคม 2559, 11.36 น.)
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ลงพื้นที่ให้ความรู้และสาธิตการผลิตฮอร์โมนไข่บำรุงพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกร ...(25 พฤษภาคม 2559, 11.35 น.)

 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมจัดงานและพบปะประชาชนที่มาใช้บริการคลินิก ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดโบสถ์ ต.โพธ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง...(18 พฤษภาคม 2559, 16.55 น.)
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งจังหวัดอ่างทองและคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดอ่างทอง...(17 พฤษภาคม 2559, 17.36 น.)

 
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พบปะตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 6 วันที่ 13 ...(11 พฤษภาคม 2559, 17.35 น.)

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ของเกษตรกรรุ่นที่ 3 จำนวน 50 ราย ...(6 พฤษภาคม 2559, 17.56 น.)

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่่่วมกับสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาปรัง...(6 พฤษภาคม 2559, 17.56 น.)

 
 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดอบรมการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนขั้นต้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มตำบลชะไว...(2 พฤษภาคม 2559, 15.31 น.)